Słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego ze Szkoły Policji w Słupsku w ramach zajęć teoretycznych zdobywają wiedzę i poznają tajniki codziennej służby policjantów z pionu prewencji, kryminalnego jak również ruchu drogowego. Tym czasem przyszedł czas na praktykę. Słuchacze spotkali się z przewodnikami psów służbowych, aby poznać specyfikacje tej wyjątkowej służby. Czworonogi w Policji wykorzystywane są jako jeden ze środków przymusu bezpośredniego.

Słuchacze w ramach prowadzonych zajęć spotkali się z koszalińskimi przewodnikami psów służbowych. Dowiedzieli się, że przewodnikiem psa można być zarówno w pionie prewencji, jak i pionie kryminalnym. Przewodnicy przybliżyli przyszłym adeptom, że codzienna służba z czworonożnym funkcjonariuszem między innymi polega na wspólnym patrolowaniu ulic, dbaniu o porządek publiczny i bezpieczeństwo, a jeśli będzie potrzeba obezwładnianiu osób, które złamały prawo. Psy policyjne, są to zwierzęta, specjalnie przygotowywane do wykonywania zadań takich jak tropienie, służba patrolowa, poszukiwanie śladów, materiałów wybuchowych czy ludzi. Niektóre z nich są wykorzystywane do poszukiwania zwłok.Zgodnie z przepisami psy służbowe mogą być wykorzystane jako jeden ze śrpdków przymusu bezpośredniego.

Młodzi stażem policjanci dowiedzieli się również, że przewodnik psa musi zapewnić swojemu czworonogowi opiekę przez całą dobę i dba o jego wyszkolenie, którym zajmuje się Zakład Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Do szkolenia wybierane są odpowiednie zwierzęta, określa się ich predyspozycje i kieruje na kilkumiesięczne przysposobienie do pracy o określonej specjalności.

Służba z policyjnym psem daje dużo satysfakcji, ale również wiąże się z obowiązkami. Wśród adeptów było widać duże zainteresowanie, zadawali pytania, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi od koszalińskich przewodników.