Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie wzięli udział w dniach otwartych w szkole Computer College. Mundurowi od ponad 14 lat są opiekunami profilowanych klas, których uczniowie swoją przyszłość wiążą z naszą formacją.

Policjanci z koszalińskiej komendy już od ponad 14 lat są opiekunami kilku profilowanych klas. Większość młodych osób, które zdecydowały się na naukę według przyjętego przez nie programu interesuje się pracą w Policji.

Podczas dni otwartych w Computer College swoją służbę zaprezentowali  policjanci z Wydziału Prewencji oraz technik kryminalistyki z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Udział w nim mógł wziąć każdy młody człowiek, który wiąże swoją przeszłość ze służbą w Policji.

W trakcie dni otwartych zainteresowani mogli dowiedzieć jaki przebieg ma rekrutacja wstąpienia w Nasze szeregi i na czym polega służba w Policji.

O tajnikach swojej służby opowiadał dziś zainteresowanym technik kryminalistyki. Tłumaczył podstawy daktyloskopii i czynności, które w codziennej swojej służbie wykonuje na miejscu zdarzenia. Prezentował też sprzęt, który wykorzystuje w pracy i odpowiadał na zadawane  pytania.