Szkolenie prowadzili mjr SG Marek Świętanowski oraz st. chor. szt. SG Tomasz Pałka funkcjonariusze Zespołu Bezpieczeństwa w Komunikacji Zakładu Granicznego COSSG.

W zajęciach udział wzięli funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej. Uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć zdobyli wiedzę z zakresu podstaw ochrony radiologicznej, zasad postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego, procedur postępowania z niekontrolowanymi źródłami promieniotwórczymi. Podczas zajęć praktycznych nabyli  umiejętności w zakresie posługiwania się urządzeniami do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych.