Politechnika Koszalińska zaprasza! Trwa nabór na studia na kierunku Politologia 2.0 ze specjalnościami: „CYBERPOLITYKA I E-ADMINISTRACJA” oraz „MANAGEMENT POLITYCZNY 2.0” o praktycznym wymiarze, w semestrze letnim 2022/2023 .

Informacje o kierunku: Kierunek jest odpowiedzią na dokonujący się powszechny proces cyfryzacji funkcjonowania państwa i jego struktur, a także reakcją na zapotrzebowanie po stronie pracodawców na pracowników potrafiących łączyć dotychczasową wiedzę z praktycznymi umiejętnościami w obszarze nauk o polityce i administracji z aktualnymi wymaganiami rynku pracy skupiającymi się na umiejętnościach cyfrowych. Dzięki temu kierunkowi absolwenci uzyskają zarówno kompetencje do kreowania wizerunku politycznego, jak i wiedzę pozwalającą na podejmowanie samodzielnych działań w obszarze społeczno-politycznych aspektów cyberprzestrzeni. Kierunek pozwoli studentom na podjęcie współpracy z administracją szczebla lokalnego i centralnego, politycznymi grupami interesów, jak również z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Z kolei połączenie wiedzy akademickiej z realizowaną na studiach praktyką daje możliwość rozpoczęcia pracy w najbardziej poszukiwanych zawodach i specjalnościach.

Plakat z zaproszeniem na studia o specjalnościach cyberpolityka i e-administracja oraz management polityczny 2.0 oferta Politechniki Koszalińskiej

Specjalności:

  • cyberpolityka i e-administracja
  • management polityczny

Praca po studiach:

  • administracja publiczna
  • organizacje pozarządowe
  • służby mundurowe
  • agencje marketingu politycznego
  • własna działalność biznesowa

Więcej informacji

Rekrutacja

plakat z informacją o naborze na kierunek studiów politologia 2.0. Plakat z zaproszeniem na studia o specjalnościach cyberpolityka i e-administracja oraz management polityczny 2.0 oferta Politechniki Koszalińskiej