Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP Koszalin zorganizowali akcję zwiększenia bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego rozdając elementy odblaskowe.

W wybranych koszalińskich szkołach policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Koszalinie rozdawali elementy odlaskowe pozwalające uwidocznić poruszających się drogami najmłodszych pieszych uczestników ruchu. Bycie widocznym dla pieszego jest jednym z najważniejszych czynników zapewniających bezpieczeństwo a co za tym idzie bezpieczną drogę do jak i ze szkoły. Poświęcony najmłodszym czas wykorzystany także został do dyskusji dotyczącej interesujących ich tematów w sferze właściwych zachowań na drodze.

Najmłodsi jako niechronieni uczestnicy ruchu są objęci szczególną troską i uwagą Policji. Ich bezpieczeństwo jest wspólną odpowiedzialnością wszystkich uczestników ruchu drogowego a szczgólnie kierujących pojazdami mechanicznymi.