27 stycznia 2023 r. został uruchomiony Elektroniczny Dziennik Budowy, który jest przełomem dla cyfryzacji w budownictwie.

Z aplikacji można skorzystać na komputerze w każdej przeglądarce internetowej. EDB jest dostępny pod adresem: e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl.
Można także pobrać darmową wersję mobilną EDB ze sklepów Google’a i AppleStore. Aplikacja powstała w Głównym Urzędzie Nadzoru Bu­dowlanego z myślą o wygodzie użytkowników, w oparciu o nowe przepisy prawa budowlanego i najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Dziennik budowy jest najważniejszym dokumentem na budowie. Powinien być prowadzony w określony sposób i przechowywany w bezpiecznym miejscu.
Aplikacja EDB oferuje szereg ułatwień w procesie zarządzania budową.

Inwestorzy i kierownik budowy mogą skorzystać z następujących funkcji:
– szybkie i proste składanie elektronicznego wniosku o wydanie dziennika budowy do organów administracji architektoniczno-budowlanej (aab) i nadzoru budowlanego (nb),
– powierzanie obowiązków i określanie ram czasowych pracy geodety i uczestników procesu budowlanego,
– wygodne śledzenie wpisów i dokumentacji budowy online 24/7,
– automatyczne umieszczanie wymaganych przepisami wpisów,
– korygowanie wpisów,
– prosta edycja statusów, zamknięcie dziennika jednym kliknięciem w aplikacji.

Prowadzenie dziennika w EDB odbywa się przez umieszczanie w nim odpo­wiednich wpisów. Wpisy ułożone są tak, jak w tradycyjnym dzienniku. Zaletą aplikacji jest możliwość filtrowania i wyszukiwania wpisów po różnych para­metrach, takich jak aktualność wpisu, funkcja autora, czy autor wpisu. Dzięki temu rozwiązaniu, w przypadku dużych inwe­stycji, możemy szybko odnaleźć interesujący nas wpis. Pro­wadzenie dziennika budowy w systemie EDB polega również na powierzaniu w funkcji uczestnikom procesu budowlanego oraz geodecie, którym Inwestor bądź kierownik budowy ustala ramy czasowe ich pracy.

Aby założyć konto w EDB należy:

  • wejść na stronę: e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl (odnośnik otworzy się w nowym oknie)
  • kliknąć „zaloguj” – nastąpi przekierowanie do usługi Węzła Krajowego na login.gov.pl
  • wybrać jedną z metod uwierzytelnienia – profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczna
  • podać adres e-mail do kontaktu i potwierdzić w poczcie rejestrację

Więcej informacji: www.gunb.gov.pl