Zajęcia przeprowadzili wykładowcy Zespołu Wychowania Fizycznego i Technik Interwencji Zakładu Działań Specjalnych Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie - mjr SG Marek Kulon, chor. szt. SG Marcin Paluszek oraz plut. SG Joanna Mazur. Spotkania z wykładowcami z Koszalina pomagają uczniom klas średnich o profilu Straż Graniczna, Policja i innym profilom mundurowym wdrażać się do rozumienia specyfiki służby, poznawać zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego w oparciu o poszanowanie praw człowieka, kulturę obowiązującą w służbach mundurowych. Ponadto celem spotkań z młodzieżą w Gościnie jest promowanie aktywności i sprawności fizycznej, kształtowanie dyscypliny, doskonalenie umiejętności z samoobrony, przybliżenie codziennego życia w służbie tak, aby młodzi ludzie dokonywali świadomych wyborów życiowych już na etapie kształtowania własnej przyszłości.