Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji KMP w Koszalinie wraz z dzielnicowymi z I Komisariatu, cyklicznie sprawdzają miejsca przebywania osób bezdomnych. Zima to ciężki okres dla osób bezdomnych. Często szukają oni schronienia w opuszczonych budynkach, piwnicach, na terenach ogródków działkowych.

Głównym celem takich działań jest troska o los osób bezdomnych, a także namawianie ich do skorzystania z pomocy oferowanej przez różne ośrodki i instytucje znajdujące się na terenie Koszalina. Mundurowi sprawdzali miejsca, gdzie z ich wiedzy wynika, że przebywają w nich osoby bezdomne.

Zwłaszcza w okresie zimy osoby bezdomne często szukają schronienia w opuszczonych budynkach, na ogródkach działkowych. Miejsca te pozbawione są ogrzewania i okien, bardzo często zagrożone są katastrofą budowlaną. Przebywanie w takich budynkach jest niebezpieczne.

Funkcjonariusze sprawdzali różne miejsca przebywania osób, które straciły dach nad głową. Zastanym tam bezdomnym oferowali pomoc w postaci tymczasowych miejsc noclegowych, pomocy medycznej, ciepłych posiłków, odzieży oraz zabiegów higienicznych. Niestety, coroczne doświadczenie i analizy wskazują, że napotkani stanowczo odmawiają przyjęcia pomocy. Dla niektórych nie bez znaczenia jest fakt, że w schroniskach wymagana jest trzeźwość.

Skuteczność tych działań uzależniona jest również od aktywności mieszkańców, dlatego też apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, samotne, bezradne czy też nietrzeźwe. Prosimy o informacje dotyczące miejsc przebywania takich osób. Czasami jeden nasz telefon na numer 112 lub zgłoszenie na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa może komuś uratować życie.