W dniu dzisiejszym Pani Barbara Wyrzykowska pożegnała się z Ośrodkiem, kończąc swą pracę na stanowisku kuchmistrza Referatu Żywienia Sekcji Gospodarki Żywnościowej i Internatowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia. Za wzorową pracę na rzecz Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej została uhonorowana Odznaką Pamiątkową COSSG.

Podczas uroczystego pożegnania, w imieniu Komendanta, płk SG Adam GAWRYSIAK - Zastępca Komendanta COSSG właściwy w sprawach logistycznych podziękował Pani Wyrzykowskiej za wieloletnią współpracę, życząc zadowolenia i satysfakcji w życiu prywatnym.

Na dzień 28.12.2022 r. staż pracy w formacjach granicznych Pani Barbary Wyrzykowskiej wynosi 36 lat, 2 miesiące i 7 dni, a łącznie, ze wszystkimi okresami zatrudnienia 40 lat, 1 miesiąc i 26 dni.