Podczas kursu funkcjonariusze zostali wyposażeni w wiadomości i umiejętności z zakresu kontroli czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków kierowców wykonujących przewozy drogowe. Zostały omówione przypadki, w których kierujący pojazdami są zobowiązani do stosowania przepisów o czasie pracy kierowców i te, w których są zwolnieni z takiego obowiązku.

Kursanci zapoznali się z regulacjami prawnymi dotyczącymi zasad używania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym, odczytami zapisów z tych urządzeń oraz sposobami przeprowadzania kontroli w przedmiotowym zakresie. Część zajęć została poświęcona na analizę zapisów z tachografu analogowego i cyfrowego  oraz ćwiczenia, podczas których słuchacze wykazali się dużym zaangażowaniem  i aktywnością.

Podczas zajęć panowała przyjazna atmosfera sprzyjająca przyswajaniu wiedzy, uczestnicy chętnie dzielili się własnym doświadczeniem, zadawali merytoryczne pytania, nad rozwiązaniem których mogła popracować cała grupa pod kierunkiem prowadzącej.

Na zakończenie szkolenia omówiono naruszenia przepisów związanych z czasem pracy kierowców wykorzystujących tachografy w trakcie realizacji zadań przewozowych oraz zasady nakładania za nie kar.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez funkcjonariusza Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych st. chor. szt. SG Agatę Kowalską.