Handel ludźmi to współczesna forma niewolnictwa, godząca w wolność i godność człowieka. To proceder którego ofiarą może stać się każdy z nas, bez względu na wiek, płeć czy też status społeczny. Może przybierać różne formy, dlatego ważne jest byśmy wiedzieli o nim jak najwięcej. O tym czym jest handel ludźmi, w jaki sposób działają sprawcy oraz na co należy zwrócić uwagę by nie stać jego ofiarą, mówią policjanci koszalińskiej komendy w trakcie spotkań organizowanych w szkołach ponadpodstawowych.

Wprawdzie do wakacji jeszcze miesiąc, jednak policjanci z Wydziału Prewencji koszalińskiej komendy już rozpoczęli spotkania w szkołach ponadpodstawowych, podczas których poruszają tematykę dotyczącą handlu ludźmi.

Mundurowi w trakcie spotkań omówiaja charakterystykę przestępstwa handlu ludźmi jako współczesną formę niewolnictwa, godzącego w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności i godność ludzka oraz metody jakimi posługują się przestępcy trudniący się tym procederem.

Prelekcje są skierowane przede wszystkim do uczniów, którzy w niedługim czasie podejmą pierwszą pracę zarobkową na terenie kraju i za granicą. Prowadzący spotkanie mundurowi wskazują w jaki sposób można ustrzec się przed pseudo pracodawcami, omawiają również sposoby jakimi posługują się sprawcy, aby zwerbować ofiarę i zmusić ją do prostytucji, niewolniczej pracy lub żebractwa.

Policjanci za każdym razem omawiają kilka ciekawych danych statystycznych dotyczących handlu ludźmi, z którymi zetknęli się w trakcie pełnienia swojej służby. Młodzież dowiaduje się również, że w strukturach jednostek Policji funkcjonują zespoły dw. z handlem ludźmi, gdzie zawsze można zwrócić się o pomoc.

Korzystając z zaproszenia CKU w Koszalinie funkcjonariusze przybliżyli młodym ludziom problem uzależnień od środków zastępczych tzw. „dopalaczy”, które są dużym zagrożeniem dla młodzieży. Policjanci wielokrotnie zaznaczali i uświadamiali uczniów, że bardzo często sięganie po dopalacze lub inne środki odurzające mogą być próbą ucieczki, ale także młodzieńczą chęcią doznania nowych wrażeń. Przekonywali, że tego typu eksperymenty mogą doprowadzić do przekreślenia ich marzeń i życiowych planów.

Ponieważ spotkania cieszą się wśród młodzieży dużą popularnością będą organizowane również w innych koszalińskich szkołach.