Czym jest rejestr beneficjentów rzeczywistych

Rejestr beneficjentów rzeczywistych to lista osób będących właścicielami spółek. Tworzenie i prowadzenie rejestru beneficjentów rzeczywistych jest wymogiem prawnym, który nakłada na wszystkie firmy. Celem rejestru jest dostarczenie informacji o tym, kto jest właścicielem i kontroluje firmę, aby pomóc wykryć i powstrzymać pranie brudnych pieniędzy. Ustawa AML zobowiązuje instytucje do identyfikacji rzeczywistych właścicieli swoich klientów, dostawców i partnerów. Rzeczywiści beneficjenci to osoby, które bezpośrednio lub pośrednio kontrolują podmiot, osobę lub osoby, w imieniu których nawiązywane są stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna. Instytucje zobowiązane mogą wypełniać ten obowiązek, korzystając z Centralnego Rejestru Właścicieli Faktycznych (CRBR) lub innych systemów weryfikacji, takich jak iAML, które wykorzystują dane z publikacji CRBR.

Kto może być w rejestrze beneficjentów rzeczywistych

Rejestr beneficjentów rzeczywistych to lista osób, które są właścicielami lub kontrolują firmę. Obejmuje imię i nazwisko, kraj zamieszkania i obywatelstwo beneficjenta rzeczywistego. Rejestr będzie publicznie dostępny i corocznie aktualizowany. Prawo ma na celu zwiększenie przejrzystości w świecie biznesu i ułatwienie władzom identyfikacji osób, które mogą być zamieszane w wykroczenia, takie jak pranie brudnych pieniędzy. Informacje te pomogą w zwalczaniu korupcji, uchylania się od płacenia podatków i innych działań przestępczych, które mogą mieć miejsce w przedsiębiorstwach.

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to baza danych wszystkich osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń od rządu. Rejestr ten jest aktualizowany i prowadzony przez Departament Pracy i Emerytur. Jest to cenne narzędzie dla tych, którzy chcą uzyskać świadczenia od rządu, ponieważ mogą sprawdzić, czy się kwalifikują, czy nie. Pomaga im również wiedzieć, co powinni otrzymać ze swoich funduszy uprawniających.

Rejestr beneficjentów rzeczywistych to spis osób, które mają istotny interes w firmie. Obejmuje udziałowców, dyrektorów i inne osoby, które mają znaczącą kontrolę nad firmą. Rejestr beneficjentów rzeczywistych powinien zawierać informacje o tym, kto jest właścicielem udziałów w spółce, jaki procent tych udziałów posiada i jakie jest ich prawo głosu. Powinna również zawierać informacje o dyrektorach i innych osobach sprawujących znaczącą kontrolę nad spółką, takich jak członkowie komitetu wykonawczego lub zarządu. Aby utworzyć ten rejestr, spółki będą musiały zbierać informacje od swoich udziałowców i regularnie je aktualizować, aby zapewnić ich poprawność. Rejestr może być prowadzony prywatnie przez firmę lub publicznie dostępny za pośrednictwem Companies House.

Jak zostać dyrektorem i/lub beneficjentem rzeczywistym firmy

Dyrektor to osoba, która zarządza spółką jako dyrektor. Aby zostać jednym z nich, musisz mieć co najmniej 18 lat i rozumieć, w jaki sposób prawo stosuje się do firm. Jako dyrektor będziesz odpowiedzialny za zarządzanie codzienną działalnością firmy i jej pracowników. Możesz mieć również inne obowiązki w zależności od stanowiska w firmie.Ustawa z 2010 r. o dyrektorach spółek i własnościach rzeczywistych („ustawa”) przewiduje regulacje dotyczące spółek w Anglii i Walii. Celem ustawy jest zapewnienie, że dyrektorzy są odpowiedzialni za swoje decyzje i że firma jest dobrze zarządzana.

Ma również na celu zapobieganie przejęciu kontroli nad firmą przez osoby posiadające istotne interesy bez przestrzegania odpowiednich procedur.

Ustawa określa, co należy zrobić, zanim ktoś zostanie dyrektorem lub beneficjentem rzeczywistym firmy, w tym kto może ubiegać się o stanowisko dyrektora lub beneficjenta rzeczywistego, jakie informacje należy podać przy składaniu wniosku, jakie informacje należy ujawnić w przypadku złożenia wniosku , w jaki sposób dyrektorzy mogą zrezygnować lub zostać usunięci oraz jak można ich zastąpić.