Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu 2 grudnia 2021 r.
o godzinie 14.00
, odbędzie się XLIII sesja Rady Powiatu w Koszalinie, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu w Koszalinie.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad XLIII sesji Rady Powiatu w Koszalinie

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 r.
  5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Grabarek