Co kryje się pod pojęciem „dyplomacja”? Jak dobre maniery i etykieta wpływają na kształtowanie relacji społecznych oraz stosunków między organizacjami, instytucjami czy państwami? Czy porządek wyrażony w ceremoniale i protokole dyplomatycznym zawsze pozwala uniknąć chaosu i przypadkowości?

Po raz drugi w tym roku gościli w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie funkcjonariusze Straży Granicznej chcący bliżej przyjrzeć się zagadnieniom savoir-vivre’u, etykiety i protokołu dyplomatycznego.

W dniach 12 – 15.10.2021 r. 8 uczestników kursu doskonalącego „Etykieta, savoir-vivre i protokół dyplomatyczny w służbie” z Oddziałów Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego oraz Nadwiślańskiego miało okazję zapoznać się z tematyką szeroko pojętej dyplomacji, zyskać nowe spojrzenie na ogólnie obowiązujące zasady dobrego wychowania, etykiety i protokołu dyplomatycznego. Zaproszenie do uczestnictwa w przedmiotowym przedsięwzięciu w charakterze eksperta przyjął Konsul Honorowy Republiki Bułgarii Pan Jan Strawiński, który w sposób wielce interesujący, w ujęciu wieloaspektowym zaprezentował zagadnienia dyplomacji i protokołu dyplomatycznego. Tematem wykładu były również doświadczenia Pana Konsula, zgromadzone w przeciągu wielu lat jego aktywności na niwie dyplomatycznej. Bez wątpienia obecność tak szacownego gościa w murach koszalińskiego Ośrodka była największym atutem zrealizowanego przedsięwzięcia - co potwierdziły ankiety ewaluacyjne - inspiracją do rozważań i bodźcem do pogłębiania wiedzy z zakresu obejmującego kilka jakże silnie przenikających się wzajemnie obszarów: bon tonu, etykiety, ceremoniałów, protokołu dyplomatycznego ale również historii i wiedzy ogólnej o dzisiejszym świecie.

Kurs objęty patronatem Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG, przeprowadzony został pod bacznym i życzliwym okiem Pani ppłk. SG Barbary WOŹNIAK przez ppłk. SG Tomasza SIEKA – Kierownika Zakładu Ogólnozawodowego, mjr SG Monikę STANISŁAWSKA (ZOR), kpt. SG Tamarę ZAJECKĄ-MASINA (ZOD) oraz Panią Darię KUBICKĄ (ZOR).

„Dyplomacja nie jest niczym więcej jak tylko ocie­planiem atmosfery”, powiedział współtowarzysz podróży do Georges`a Clemenceau, francuskiego męża stanu, kiedy jechali razem na konferencję pokojową. Cała etykieta to tylko ogrzane powie­trze – odpowiedział Clemenceau. – Ale to ono wy­pełnia opony. Zauważ, jak to ułatwia jazdę”.

 D. Johnson, L. Tyler, Współczesne maniery, czyli jak się zachować się w drodze na szczyt

 • DSC_5632
  DSC_5632
 • DSC_5635
  DSC_5635
 • DSC_5636
  DSC_5636
 • DSC_5637
  DSC_5637
 • DSC_5701
  DSC_5701
 • DSC_5705
  DSC_5705