W szkoleniu wzięło udział 6 funkcjonariuszy Straży Granicznej z jednostek organizacyjnych z całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonariuszy pełniących służbę w pionie operacyjno-śledczym, zarówno na granicy zewnętrznej, jak i wewnętrznej.

Zgodnie z założeniami programowymi kurs obejmował tematykę: regulacji dotyczących handlu ludźmi wynikających z przepisów prawa międzynarodowego i prawa krajowego,  definicji handlu ludźmi, metod identyfikacji ofiar handlu ludźmi oraz zasad obowiązywania „Algorytmu postępowania funkcjonariuszy organów ścigania w przypadku ujawnienia przestępstwa handlu ludźmi” zarówno w stosunku do osób dorosłych jak i małoletnich ofiar tego przestępstwa.