Handel ludźmi jest trzecim najbardziej dochodowym - po handlu bronią i narkotykami przestępstwem. Statystyki wskazują, że wśród ofiar dominują kobiety, choć coraz więcej mężczyzn wykorzystuje się do przymusowej i niewolniczej pracy, a całe rodziny do żebractwa lub wyłudzania zasiłków i świadczeń socjalnych.

Dzisiaj obchodzony jest „Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi”, dlatego w Zespole Szkół nr 6 w Koszalinie odbyła się dyskusja poświęcona problematyce współczesnego handlu ludźmi.

Celem spotkania było omówienie charakterystyki przestępstwa handlu ludźmi jako współczesnej formy niewolnictwa, godzącego w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności i godność ludzka oraz metod jakimi posługują się przestępcy trudniący się tym procederem.

Uczniowie z Zespołu Szkół nr 6 w Koszalinie, realizując swoje zawodowe plany w niedługim czasie będą odbywali oni praktyki zawodowe, a później podejmą pracę zarobkową na terenie kraju i za granicą.

Prowadząca debatę mł. asp. Beata Gałka wskazywała w jaki sposób można ustrzec się przed pseudo pracodawcami, omówiła również sposoby jakimi posługują się sprawcy, aby zwerbować ofiarę i zmusić ją do prostytucji, niewolniczej pracy lub żebractwa. Podczas spotkania młodzież mogła zobaczyć specjalnie przygotowane filmy oraz prezentacje multimedialne dotyczące handlu ludźmi.

W trakcie spotkania omówiono kilka ciekawych danych statystycznych dotyczących handlu ludźmi, uczniowie otrzymali profilaktyczne materiały informacyjne. Młodzież dowiedziała się również, że w strukturach jednostek Policji funkcjonują zespoły dw. z handlem ludźmi, gdzie zawsze można zwrócić się o pomoc.

Ponieważ spotkania cieszą się wśród młodzieży dużą popularnością będą organizowane również w innych koszalińskich szkołach.