Alkohol i jego wpływ na edukację, zatrudnienie, zdrowie i relacje społeczne

Alkohol to jedna z najczęściej spożywanych substancji na świecie. Około jedna trzecia dorosłych pije alkohol co tydzień, a 7% jest od niego uzależnionych. Ponieważ alkohol jest legalną substancją, nie jest trudno go zdobyć, ale wiąże się to z wieloma konsekwencjami. Jedną z najpoważniejszych konsekwencji alkoholizmu są wypadki jakie spotykają osoby pijane. Mogą być one sprawcami , ale również ofiarą, dlatego zawsze po zakończonej imprezie, na której był alkohol warto zastosować alkomat i sprawdzić swój stan. Co więcej, spożywanie alkoholu ma wpływ na możliwości zatrudnienia, ponieważ ludzie mogą zostać zdegradowani lub stracić pracę, jeśli nie będą w stanie dotrzymać terminów z powodu pijaństwa. Inną konsekwencją, która w różny sposób wpłynęłaby na życie ludzi, byłyby problemy zdrowotne. Alkohol powoduje uzależnienie, a także uszkodzenie narządów, które w niektórych przypadkach może prowadzić do śmierci.

Co to jest nadużywanie alkoholu?

Nadużywanie alkoholu to wzorzec picia, który prowadzi do uzależnienia fizycznego i psychicznego.

Istnieje wiele krótko- i długoterminowych skutków fizycznych i psychologicznych związanych z nadużywaniem alkoholu. Alkoholizm można zdiagnozować za pomocą zestawu testów, takich jak kwestionariusz CAGE. Jest to akronim następujących czterech pytań:

  1. Czy kiedykolwiek czułeś, że powinieneś ograniczyć picie?
  2. Czy ludzie Cię denerwują, krytykując Twoje picie?
  3. Czy kiedykolwiek czułeś się winny z powodu swojego picia?
  4. Czy chciałbyś pić mniej niż teraz?

Jeśli ktoś odpowie „tak” na dwa lub więcej z tych pytań, może mieć problem z nadużywaniem alkoholu.

Jak nadużywanie alkoholu wpływa na rozwój i funkcjonowanie mózgu w dłuższej perspektywie

Długotrwałe nadużywanie alkoholu wpływa na rozwój i funkcjonowanie mózgu na wiele sposobów, ale naukowcy skupili się na dwóch konkretnych częściach: płacie czołowym i hipokampie.

Płat czołowy to obszar mózgu, który kontroluje impulsy, rozumowanie, emocje, rozwiązywanie problemów i nie tylko. Nadużywanie alkoholu może wpływać na jego rozwój, zmniejszając go. To kurczenie się może prowadzić do upośledzenia funkcjonowania w tych obszarach kontroli (kontrola impulsów, rozumowanie itp.).

Hipokamp to obszar, który pomaga w pamięci, dlatego często bada się go pod kątem spożycia alkoholu. Badania pokazują, że przewlekłe spożywanie alkoholu negatywnie wpływa na strukturę hipokampa z powodu nadmiernego picia, co z czasem prowadzi do obniżenia zdolności zapamiętywania.