Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

Egzamin odbył się w dniach 14 – 20 maja br. Składał się on z części pisemnej i ustnej. Pierwsza obejmowała test leksykalno – gramatyczny oraz test oceny umiejętności receptywnych (rozumienie ze słuchu). Część ustna obejmowała rozmowę w języku angielskim dotyczącą zagadnień wybranych profili. Całość postępowania, uwzględniając istniejące okoliczności i potrzeby służbowe, została przeprowadzona w sposób „zdalny”. Test pisemny oraz test rozumienia ze słuchu zrealizowano przy pomocy platformy e-learningowej SG, natomiast rozmowę w języku angielskim za pośrednictwem wideo-telefonu. Za przeprowadzenie weryfikacji odpowiedzialni byli kpt. SG Paweł Palonek oraz mjr SG Elżbieta Jurewicz.