Dzielnicowi z Komisariatu Policji II w Koszalinie wspólnie ze słuchaczami ze Szkoły Policji w Słupsku przeprowadzili działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą „Bezpieczne osiedle”.

W ciągu ostatnich dni dzielnicowi z II komisariatu oraz słuchacze ze Szkoły Policji w Słupsku każdego dnia prowadzili wspólne działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą „Bezpieczne osiedle”.

Pierwszorzędnym zadaniem, na którym skupili się mundurowi było ujawnianie sprawców wykroczeń najbardziej uciążliwych dla lokalnej społeczności oraz reagowanie na nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Kierowcy pozostawiający samochody w przypadkowych miejscach bardzo często tarasują drogi dojazdu dla służb ratowniczych, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców danego osiedla.

Mundurowi informowali również mieszkańców o potrzebie właściwego zabezpieczenia piwnic i pozostawionego w nich mienia.