Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

Szkolenie dotyczyło funkcjonowania programu informatycznego SEZAM przeznaczonego do obsługi zleceń składanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na przedmioty umundurowania zasadniczego. Zakres szkolenia obejmował przede wszystkim zagadnienia związane ze zgłaszanymi przez poszczególne jednostki organizacyjne Straży Granicznej kwestiami problemowymi i najczęstszymi pytaniami w zakresie działalności Centralnego Magazynu Mundurowego. Dodatkowo omówiono Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontekście funkcjonowania programu informatycznego SEZAM.