Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie przeprowadzili działania profilaktyczne polegające na edukowaniu niechronionych uczestników ruchu drogowego w zakresie obowiązujących przepisów i zachęcali do noszenia elementów odblaskowych.

Policjanci z koszalińskiej drogówki regularnie prowadzą działania profilaktyczne ukierunkowane na niechronionych uczestników ruchu drogowego. Podczas tego typu akcji mundurowi zwracają szczególną uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych oraz na to, czy piesi również stosują się do przepisów ruchu drogowego.

Funkcjonariusze przy każdej możliwej okazji uświadamiają mieszkańców regionu o tym, że każdy uczestnik ruchu drogowego musi być odpowiedzialny na drodze. Pamiętajmy, że obowiązek zachowania szczególnej ostrożności spoczywa nie tylko na kierującym, ale także na pieszym i rowerzyście!

Najlepszym sposobem, aby osoba prowadząca samochód zauważyła z pewnej odległości pieszego lub rowerzystę, jest wyposażenie niechronionych w odblaski. Tym niewielkim kosztem można przeciwdziałać tragicznym w skutkach zdarzeniom, takim jak potrącenia i wypadki.