W dniu 13 maja 2019 r. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyły się uroczyste obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. W uroczystości wzięły udział władze miasta oraz przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Koszalinie, członkowie Koła i Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Koszalinie oraz pracownicy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej i bibliotek powiatu koszalińskiego. Obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek były doskonałą okazją do podsumowania działalności bibliotek na rzecz upowszechniania czytelnictwa i pełnienia roli instytucji pozwalających na zaspokojenie różnorodnych potrzeb w zakresie uczestnictwa w kulturze. Dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, Dariusz Pawlikowski pogratulował pani Ewie Chruścianej, kierowniczce Działu Udostępnia Zbiorów KBP, wyróżnienia w dziewiątej edycji Konkursu im. Stanisława Badonia o Nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla Bibliotekarza Roku! Przewodnicząca Oddziału SPB, Beata Sawa-Jovanoska oraz Przewodnicząca Koła SBP, Anna Wieczorek uhonorowały zasłużone bibliotekarki za długoletnią pracę w bibliotekarstwie. W tym dniu odbył się również wykład dr hab. Karola Maliszewskiego, wykładowcy Uniwersytetu Wrocławskiego pt. „Poezja współczesna – nie taka straszna, jak ją malują…”

GALERIA
p2460528
p2460528
p2460544
p2460544
p2460558
p2460558
p2460576
p2460576
p2460582
p2460582
p2460610
p2460610
p2460622
p2460622
p2460719
p2460719