Nowi radni złożyli ślubowanie i powołano komisje stałe Rady Miejskiej
Podczas nadzwyczajnej II sesji Rady Miejskiej, złożono ślubowania nowych radnych, a także ogłoszono skład stałych komisji. W miejsce radnych, którzy objęli nowe stanowiska zastępców prezydenta, powołano nowe osoby.
  1. Zaprzysiężenie nowych radnych.
  2. Ogłoszenie składu stałych komisji Rady Miejskiej.
  3. Zmiany personalne w związku z objęciem nowych stanowisk.

W miejsce Pana Tomasza Bernackiego, który obecnie pełni funkcję Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych, zaprzysiężona została Pani Anetta Urbaniak. Z kolei stanowisko Zastępcy Prezydenta ds. Społecznych objął Pan Sebastian Tałaj, a jego miejsce w Radzie zajęła Pani Małgorzata Leśniewska-Lorek.

Jednocześnie na tej samej sesji przedstawiono skład stałych komisji Rady Miejskiej. Radni będą pracować w następujących komisjach:

Komisja Spraw Społecznych – Przewodnicząca Radna Dorota Chałat

Komisja Kultury – Przewodnicząca Radna Krystyna Kościńska

Komisja Budżetu i Finansów – Przewodnicząca Radna Monika Foremna-Pilarska

Komisja Gospodarki Komunalnej – Przewodnicząca Radna Anetta Urbaniak

Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki – Przewodniczący Radny Wiktor Kamieniarz

Komisja Porządku Prawnego i Publicznego – Przewodnicząca Radna Barbara Grygorcewicz

Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Radny Artur Wiśniewski

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Przewodniczący Radny Piotr Iwat

Nowi radni już od pierwszej sesji będą mieli możliwość aktywnego udziału w pracach Rady, co umożliwi im wnoszenie cennych inicjatyw na rzecz mieszkańców. Praca w komisjach pozwoli na bardziej szczegółowe i merytoryczne zajęcie się kluczowymi sprawami miasta.


Na podstawie: Urząd Miejski Koszalin