Urząd Miejski Koszalin: Prace nad nowym planem ogólnym dla miasta rozpoczęte
Mieszkańcy Koszalina, nadchodzą ważne zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym naszego miasta! Rada Miejska podjęła kluczową decyzję dotyczącą przyszłości urbanistycznej Koszalina, której zwieńczeniem będzie nowy plan ogólny miasta. To nie tylko perspektywa świeżego spojrzenia na przestrzeń, ale też okazja do aktywnego udziału w kształtowaniu naszego otoczenia.
  1. Podjęto uchwałę o rozpoczęciu prac nad sporządzeniem planu ogólnego miasta Koszalina.
  2. Przeprowadzona zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla nowego dokumentu.
  3. Mieszkańcy mają możliwość składania wniosków dotyczących projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko do 11 marca 2024 r.
  4. Wnioski można składać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.
  5. Administrator danych osobowych to Prezydent Miasta Koszalina, a szczegółowe informacje na temat przetwarzania i ochrony danych znajdują się na stronie internetowej urzędu.

Opracowanie nowego planu ogólnego miasta to szansa na odświeżenie wizji Koszalina, z uwzględnieniem zarówno potrzeb mieszkańców, jak i wymogów ochrony środowiska. Inicjatywa ta pokazuje, że Koszalin stawia na zrównoważony rozwój i aktywne zaangażowanie społeczeństwa w procesy decyzyjne.

Z tego powodu, każdy mieszkaniec ma unikalną możliwość wpłynięcia na kształt przestrzeni wokół siebie. Udział w konsultacjach to nie tylko obywatelski obowiązek, ale i przywilej, który pozwala na rzeczywisty wkład w przyszłość naszej wspólnoty. Wszelkie wnioski i uwagi, które wpłyną do Prezydenta Miasta, będą dokładnie przeanalizowane i mogą znacząco wpłynąć na ostateczny kształt planu.

Zachęcamy więc do zapoznania się z dostępną dokumentacją i aktywnego uczestnictwa w konsultacjach. To nasza wspólna szansa na budowanie miasta przyjaznego, zielonego i otwartego na potrzeby przyszłych pokoleń.


Urząd Miejski Koszalin