Głównym celem szkolenia było nabycie oraz utrwalenie przez funkcjonariuszy podstawowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających służbę w Straży Granicznej. Dwudniowy egzamin był sprawdzianem zdobytej wiedzy i umiejętności, obejmując swym zakresem część teoretyczną oraz praktyczną, odzwierciedlającą poszczególne działy szkolenia zawodowego. Szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej obejmowało podstawową wiedzę z zakresu ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, prawa, postępowania w sprawach cudzoziemców i bezpieczeństwa w komunikacji. Uczestnicy szkolenia brali udział w zajęciach z wychowania fizycznego kształtując swoje cechy motoryczne, poznając i doskonaląc zasady sztuki walki – elementy technik interwencji oraz ucząc się zasad wykorzystania i użycia broni palnej oraz strzelania z broni palnej.

Najwyższe wyniki w nauce, a tym samym pierwszą lokatę na poziomie 4,97 uzyskała szer. SG Oliwia PODBIELSKA z Morskiego Oddziału SG.   

Po zakończonym szkoleniu w zakresie szkoły podoficerskiej ppłk SG Dariusz JARMUZIEWICZ w imieniu Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie płk. SG dr Piotra BOĆKO, podziękował wszystkim słuchaczom za ich zaangażowanie, naukę i trud włożony w cały proces szkolenia, a także pogratulował absolwentom zdanych egzaminów końcowych, życząc im satysfakcji i dalszych sukcesów w służbie.