Szkolenie ukończyło 8 funkcjonariuszy posiadających doświadczenie z innych formacji mundurowych. Najwyższą ocenę ze szkolenia uzyskał kpr.SG Bartosz PIASECKI z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, uzyskując średnią ocenę końcową 4,64.  

Zastępca Komendanta COSSG właściwy w sprawach dydaktycznych - ppłk SG Paweł SUKACZ podczas podsumowania szkolenia pogratulował słuchaczom uzyskania wysokich wyników w nauce, życząc absolwentom dalszych sukcesów w służbie na ich pierwszych stanowiskach służbowych w macierzystych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej.