Uroczystość poprzedziła msza święta w intencji funkcjonariuszy i pracowników COSSG, którą celebrował J. E. Bp. Krzysztof ZADARKO - Przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw Migracji.

Dzisiejsza uroczystość stanowiła okazję do wręczenia okolicznościowych wyróżnień, odznaczeń i awansów na kolejne stopnie służbowe.

Na podstawie ustawy z dnia 8 października 2004 r. o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Święta Straży Granicznej nadał: 

„Złoty Medal za Zasługi dla Straży Granicznej” 

 • płk. SG Adamowi GAWRYSIAKOWI
 • ppłk. SG Michałowi JERCHELOWI

„Brązowy Medal za Zasługi dla Straży Granicznej”

 • mjr SG Elżbiecie JUREWICZ
 • por. SG Agnieszce CIECHOMSKIEJ
 • por. SG Robertowi SROCZYŃSKIEMU
 • st. chor. szt. SG Tomaszowi PAŁCE

Rozkazem Personalnym z dnia 2 maja 2023 r. Komendanta Głównego Straży Granicznej z okazji Święta Straży Granicznej Odznakę Straży Granicznej otrzymali:

 • kpt. SG Robert ZYLKA
 • ppor. SG Radosław ZAWISTOWSKI
 • st. chor. szt. SG Agnieszka URBAN – JARKIEWICZ
 • st. chor. szt. SG Sergiusz KARPIŃSKI
 • st. chor. szt. SG Jacek JARKIEWICZ
 • mł. chor. SG Krzysztof CZERNIK

Rozkazem personalnym z dnia 27 kwietnia 2023 r. Komendant Główny Straży Granicznej z okazji Święta Straży Granicznej mianował z dniem 16 maja 2023 roku na kolejne stopnie w korpusie oficerów Straży Granicznej niżej wymienionych funkcjonariuszy:

na stopień majora SG:

 • kpt. SG Justyna MALEWSKA
 • kpt. SG Marek ZIEMBA

na stopień porucznika SG:

 • ppor. SG Paweł BASZEWSKI
 • ppor. SG Agnieszka CIECHOMSKA
 • ppor. SG Wojciech PEMPKO
 • ppor. SG Robert SROCZYŃSKI

Rozkazami Personalnymi z dnia 4 maja 2023 roku Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z okazji Święta Straży Granicznej mianował z dniem 16 maja 2022 roku na kolejne stopnie w korpusie chorążych i podoficerów nw. funkcjonariuszy:

na stopień starszego chorążego sztabowego SG:

 • chor. szt. SG Jarosław KOWALSKI
 • chor. szt. SG Marcin PALUSZEK

na stopień starszego chorążego SG:

 • chor. SG Grzegorz BANASIKOWSKI
 • chor. SG Piotr BRODOWSKI
 • chor. SG Marcin MORDAKA

na stopień chorążego SG:

 • mł. chor. SG Marta CZERNIAWSKA
 • mł. chor. SG Katarzyna LASKO

na stopień sierżanta SG:

 • plut. SG Aleksandra MADEJ

Medalem Pamiątkowym XXX-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej został odznaczony:

 • Komendant COSSG płk SG dr Piotr BOĆKO

Medale za Zasługi dla Związków Zawodowych otrzymali:

 • ppłk SG Marek Piórkowski
 • mjr SG Krzysztof Najdzion

Z okazji Święta Straży Granicznej Komendant Ośrodka za wzorową realizację zadań wyróżnił nagrodami pieniężnymi 118 pracowników.

Dzisiejszy apel uświetnił występ Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów kompanii honorowej, kadry Centralnego Ośrodka Szkolenia SG i słuchaczy szkolenia podstawowego.