Celem kursu było wyposażenie funkcjonariuszy w wiadomości i umiejętności niezbędne do przeprowadzania i ewidencjonowania kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów. Z niełatwa tematyką odpadową w pierwszej edycji zapoznało się 15 funkcjonariuszy z Bieszczadzkiego, Morskiego, Nadbużańskiego, Nadwiślańskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
W trakcie szkolenia omówiono poniższe zagadnienia dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów:

  • międzynarodowe i krajowe akty prawne,
  • zasady przemieszczania odpadów w obrębie WE i krajów trzecich,
  • procedury zgłoszeniowe,
  • dokumentacja przewozowa,
  • odpowiedzialność karna i administracyjna w sytuacji wystąpienia naruszeń,
  • zadania i uprawnienia funkcjonariuszy SG,
  • postępowanie funkcjonariusza SG w przypadku ujawnienia nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów,
  • zasady działania oraz ewidencjonowania przeprowadzonej kontroli w systemie BWK.

Zajęcia przeprowadzone zostały w przyjaznej atmosferze. Słuchacze aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w ćwiczeniach. Kursanci, dokonujący już kontroli w przedmiotowym zakresie chętnie dzielili się swoją wiedzą praktyczną z innymi uczestnikami kursu. Wymiana doświadczeń prowadzona była w formie dyskusji moderowanej przez prowadzącą zajęcia. Słuchacze bardzo pozytywnie wypowiadali się o zrealizowanym kursie.

W zawiłe arkana wiedzy z zakresu kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów słuchacze zostali wprowadzeni przez st. chor. szt. SG Agatę Kowalską z Zespołu Bezpieczeństwa w Komunikacji Zakładu Granicznego.