Plakat spotkania pt. Z morskiego dna, do Muzeum Oręża Polskiego

Koszalińska Biblioteka Publiczna zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Przystanek Historia Koszalin, które odbędzie się 26 stycznia o godz. 17.00 w sali kinowej KBP przy placu Polonii 1. Spotkanie poświęcone będzie archeologii podwodnej. Poprowadzi je dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu Aleksander Ostasz - historyk, archeolog podwodny, dziennikarz, muzealnik.

Aleksander Ostasz jest absolwentem historii Uniwersytetu Szczecińskiego. To zapalony płetwonurek i eksplorator – wielokrotnie biorący udział w wyprawach nurkowych na bałtyckie wraki: Goya, General von Steuben, Memel, Schleswieg-Holstein. Jest autorem wystaw i wydarzeń związanych z nurkowaniem i marynistyką. Czynnie zaangażowany we wszelkie inicjatywy związane z upamiętnieniem historii Pomorza. Odznaczony złotą odznaką MKiDN za opiekę nad zabytkami. 13 grudnia 2017 r. w Warszawie otrzymał nominacje na rzeczoznawcę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami.

Zapraszamy!