W szkoleniu udział wzięło 13 funkcjonariuszy z Morskiego, Nadbużańskiego Bieszczadzkiego, Śląskiego i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Szkolenie skierowane było do funkcjonariuszy, którzy będą realizować zadania związane z kontrolą radiometryczną.

Uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć zdobyli wiedzę z zakresu uregulowań prawnych dotyczących międzynarodowego przewozu materiałów jądrowych i innych materiałów promieniotwórczych, podstaw ochrony radiologicznej, zasad postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego, procedur kontrolnych, a ponadto wymogów dotyczących dokumentacji obowiązującej podczas transportu materiałów promieniotwórczych. W trakcie zajęć praktycznych nabyli umiejętności w zakresie posługiwania się urządzeniami
do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych.