Głównym celem szkolenia było nabycie oraz utrwalenie przez funkcjonariuszy podstawowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających służbę w Straży Granicznej. W szkoleniu wziął udział 1 funkcjonariusz z Komendy Głównej Straży Granicznej.  Sprostał trudowi szkolenia i ukończył je pomyślnie zdanym egzaminem, który był sprawdzianem zdobytej wiedzy i umiejętności, obejmując swym zakresem część teoretyczną oraz praktyczną, odzwierciedlającą poszczególne działy szkolenia zawodowego. Uzyskał średnią końcową – 4,88.

Zastępca Komendanta COSSG - płk SG Arkadiusz URLICH podczas podsumowania szkolenia pogratulował słuchaczowi uzyskania wysokiego wyniku w nauce, życząc absolwentowi satysfakcji i sukcesów w służbie po objęciu pierwszego stanowiska służbowego w macierzystej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej.