Co to takiego cyberprzemoc, jak uchronić się przed oszustami internetowymi i dlaczego nie wolno ufać nieznajomym w sieci. Odpowiedzi na te i inne pytania związane z zagrożeniami w internecie usłyszeli uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobinie.

Podczas spotkania z uczniami z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobinie. policjantka z koszalińskiej komendy poruszyła tematykę bezpieczeństwa w sieci i cyberzagrożeń. Zwracała szczególną uwagę na fakt, że nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie komputera i jakimi pobudkami się kieruje.

Drugim istotnym elementem wykładu była przemoc i agresja propagowana za pomocą cyfrowych środków przekazu. Uczniowie dowiedzieli się również, jakie są czynniki determinujące agresję wśród młodych ludzi oraz jak sobie radzić z hejtem.

Funkcjonariuszka przestrzegała uczniów przed publikowaniem swoich zdjęć w internecie albo udostępnianiem ich nieznajomym osobom, ponieważ nie wiadomo kiedy i do czego mogą być wykorzystane.

Takie profilaktyczne spotkania wpisały się na stałe w kalendarz działań koszalińskich policjantów, którzy z dużym zaangażowanie starają się w przystępny sposób przybliżyć młodzieży podstawowe zasady bezpieczeństwa.