Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie przeprowadzili działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa na terenie Koszalina. Tym razem patrole skierowane zostały w miejsca naniesione przez mieszkańców na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Dzielnicowi z obu koszlińskich komisariatów po analizie zgłoszeń otrzymanych za pośrednictwem „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” przekazali swoje spostrzeżenia mundurowym z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie. Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim nieprawidłowego parkowania, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz miejsc grupowania się osób bezdomnych.

Policjanci są kierowani w miejsca zagrożone, tam gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców. Monitorują rejony parków, skwerów, placów zabaw i szkół. Są delegowani w newralgiczne miejsca, które mieszkańcy naszego miasta zgłosili je za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Zadania wykonywane przez policjantów odbywają się w systemie zmianowym, głównie w godzinach popołudniowych i nocnych w patrolach pieszych.