W dniach: 19 - 22 lipca 2022 r. oraz 26 – 29 lipca 2022 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyły się kolejne letnie edycje kursu doskonalącego dla kadry kierowniczej niższego i średniego szczebla zarządzania Straży Granicznej pt. „Stres w pracy kierowniczej i profilaktyka wypalenia zawodowego”.  Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem psychologicznym oraz przeciwdziałania syndromowi wypalenia zawodowego.

W czasie zrealizowanych zajęć uczestnicy uczyli się przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom stresu wynikającego z trudności w kierowaniu ludźmi (na przykład w sytuacjach konfliktowych czy pod presją czasu). Trenowali techniki relaksacyjne, wykonywali ćwiczenia kognitywne i manualne, mające na celu obniżenie napięcia psychofizycznego  oraz uczyli się  rozpoznawać i zapobiegać symptomom zespołu wypalenia zawodowego.
W ramach ćwiczeń o charakterze ruchowym słuchacze uczestniczyli w marszach terenowych przy użyciu kijków nordic walking.

Zajęcia zostały zrealizowane przez wykładowców – psychologów: mjr SG Justynę Błędniak – Czabrowską i mjr SG Monikę Stanisławską.