W ramach projektu „Bezpieczne wakacje” policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie wspólnie z przedstawicielami koszalińskiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej spotkali się z dziećmi i turystami, którzy odpoczywają w Policyjnym Ośrodku „Krokus” w Mielnie. Jednym z wiodących tematów poruszanych przez mundurowych były zagrożenia związane z wypoczynkiem nad wodą. Oprócz tych zasad bezpieczeństwa, mundurowi sprawdzili wiedzę najmłodszych i ich znajomość numerów alarmowych.

„Bezpieczne wakacje” to kolejne przedsięwzięcie promujące bezpieczne zachowania podczas letniego wypoczynku. W upalne dni odpoczynek nad wodą jest najczęstszą formą spędzania wolnego czasu. Należy jednak pamiętać o tym, aby przyjemność kąpieli połączona była przede wszystkim z bezpieczeństwem. W większości przypadków główną przyczyną utonięć jest nieprzestrzeganie obowiązujących zasad i lekceważące podejście do własnego bezpieczeństwa. Często przyczyna tkwi również w nieodpowiedzialnej opiece nad dziećmi, ryzykownym zachowaniu osób dorosłych i ogólnie pojętym braku wyobraźni. Niestety, bardzo częstym powodem bywa również alkohol i inne substancje odurzające.

W ramach przedsięwzięcia „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” policjanci z Wydziału Prewencji spotkali się z turystami, w tym z dziećmi, które letni czas spędzają w ośrodku Krokus w Mielnie.

Policjanci radzili, jak zachowywać się odpowiedzialnie podczas letniego wypoczynku. Podkreślali wielokrotnie, że należy korzystać z kąpieli w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i gdzie nad bezpieczeństwem czuwa ratownik!

Policjanci poprzez zabawę edukowali i rozmawiali z najmłodszymi o bezpieczeństwie zwłaszcza teraz, kiedy trwają wakacje. Funkcjonariusze wykorzystali wielkoformatową grę planszową, gdzie uczestnicy zabawy w aktywny sposób stają się jej częścią.

Gra polega na tym, że dzieci poprzez rzucanie kostką przechodzą na kolejne plansze i odpowiadają na zadane pytania. Na planszach znajdują się poszczególne obszary bezpieczeństwa, które dotyczą ruchu drogowego, bezpieczeństwa w szkole, w domu, zagrożeń podczas zabawy na dworze, bezpieczeństwa podczas wakacji oraz w trakcie trwania letniego wypoczynku.

Dzieci aktywnie włączyły się w zabawę i  bardzo chętnie odpowiadały na zadawane pytania.