Jak co roku, Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej włączył się w obchody upamiętniające wybuch Powstania Warszawskiego. Podczas uroczystości przed pomnikiem gen. Władysława Sikorskiego w Koszalinie, Ośrodek reprezentował wz. Zastępca Komendanta właściwy w sprawach dydaktycznych płk SG Krzysztof Muzyczuk. W obchodach w Sianowie z ramienia COSSG wziął udział Główny Księgowy płk SG Ryszard Szpura.

  • Źródło: gk24.pl
    Źródło: gk24.pl
  • Źródło: gk24.pl
    Źródło: gk24.pl
  • Źródło: gk24.pl
    Źródło: gk24.pl