W ramach projektu „Bezpieczne wakacje” policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie spotkali się z dziećmi i turystami, którzy odpoczywają w nadmorskich miejscowościach naszego powiatu, ale także z tymi, którzy czas wolny spędzają na miejskich kąpieliskach. Jednym z wiodących tematów poruszanych przez mundurowych były zagrożenia związane z wypoczynkiem nad wodą.

„Bezpieczne wakacje” to kolejne przedsięwzięcie promujące bezpieczne zachowania podczas letniego wypoczynku. W upalne dni odpoczynek nad wodą jest najczęstszą formą spędzania wolnego czasu. Należy jednak pamiętać o tym, aby przyjemność kąpieli połączona była przede wszystkim z bezpieczeństwem. W większości przypadków główną przyczyną utonięć jest nieprzestrzeganie obowiązujących zasad i lekceważące podejście do własnego bezpieczeństwa. Często przyczyna tkwi również w nieodpowiedzialnej opiece nad dziećmi, ryzykownym zachowaniu osób dorosłych i ogólnie pojętym braku wyobraźni. Niestety, bardzo częstym powodem bywa również alkohol i inne substancje odurzające.

W ramach przedsięwzięcia „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” policjanci z Wydziału Prewencji spotkali się z turystami, którzy odpoczywają w nadmorskich miejscowościach, ale także z tymi, którzy korzystają z miejskich kąpielisk.

Policjanci radzili, jak zachowywać się odpowiedzialnie podczas letniego wypoczynku. Podkreślali wielokrotnie, że należy korzystać z kąpieli w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i gdzie nad bezpieczeństwem czuwa ratownik!

Policja przypomina, że nasze bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nas samych!