Głównym celem przedsięwzięcia było zapoznanie z zasadami  postepowania z odpadami promieniotwórczymi. W ramach wizyty funkcjonariusze goscili w Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych w Różanie oraz Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Świerku, gdzie zostali zapoznani z obiektami Zakładu, obowiązującymi  procedurami postepowania z odpadami promieniotwórczymi oraz monitoringiem środowiska na terenie składowiska.

Ważnym elementem pobytu w Świerku była wizyta w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Ośrodku Radioizotopów POLATOM. Centrum jest polskim producentem i dystrybutorem preparatów izotopowych wykorzystywanych w medycynie, nauce, przemyśle i ochronie środowiska. W Centrum funkcjonariusze zostali zapoznani z procesem przygotowania, pakowania oraz przewozu materiałów zawierających różnego rodzaju izotopy promieniotwórcze.