Dzielnicowi z II koszalińskiego komisariatu wspólnie ze słuchaczami Szkoły Policji w Słupsku przeprowadzili działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa na terenie Koszalina. Tym razem patrole skierowane zostały w miejsca naniesione przez mieszkańców na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Dzielnicowi z Komisariatu Policji II w Koszalinie po analizie zgłoszeń otrzymanych za pośrednictwem „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” udali się we wskazane na niej miejsca. Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim nieprawidłowego parkowania, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz miejsc grupowania się osób bezdomnych.

Narzędzie jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwala każdemu mieszkańcowi przekazać informację o niepokojącym zjawisku w jego sąsiedztwie. Następnie otrzymane zgłoszenie dociera do Policji i jest weryfikowane. Należy jednak pamiętać, że strona KMZB nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Pierwszorzędnym zadaniem, na którym skupili się mundurowi było ujawnianie sprawców wykroczeń najbardziej uciążliwych dla lokalnej społeczności oraz reagowanie na nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Mundurowi informowali również mieszkańców o potrzebie właściwego zabezpieczenia piwnic i pozostawionego w nich mienia.

W trakcie działań dzielnicowi rozmawiali z mieszkańcami i zachęcali do kontaktu z nimi, w ramach kampanii „Dzielnicowi bliżej nas”. Takie spotkania mają na celu przybliżenie społeczeństwu osoby dzielnicowego, aby w przypadku zaistnienia potrzeby zainicjowania działań w swoim rejonie wiedzieli, do którego z funkcjonariuszy mogą zwrócić się po pomoc.