Podczas pobytu studenci mieli okazję obejrzeć bazę szkoleniową Ośrodka, w tym sale specjalistyczne, trenażery, halę sportową i strzelnicę. Kadra dydaktyczna przygotowała również zajęcia z wybranych zagadnień zawodowych dot. m.in. budowy dokumentów podróży, kontroli środków transportu i przewozu materiałów niebezpiecznych oraz kontroli radiometrycznej. Ponadto, podczas zwiedzania Sali Tradycji studenci zostali zapoznani z historycznym aspektem ochrony granicy państwowej.
***
Straż Graniczna realizuje współpracę z Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie od 2017 roku, w ramach podpisanego porozumienia. Przy Akademii działa koło naukowe „Pogranicznik” zrzeszające studentów Wydziału Wojskowego, promujące działalność Straży Granicznej. Oprócz pobytu w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, studenci odwiedzą również pobliskie jednostki organizacyjne Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdyni, Ustce i Kołobrzegu, a w drodze powrotnej będą gościć w Placówce SG w Bydgoszczy.