Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie realizuje autorski projekt poruszający tematykę współczesnego oblicza przemocy w internecie. Kolejne zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej nr 18 w Koszalinie.

Program „#Reaguj-nie taguj!#” jest kampanią profilaktyczną mająca na celu przybliżenie młodzieży zachowań negatywnych w Internecie, podnoszenie świadomości młodych ludzi w zakresie akceptacji odmienności innych będąc online tak, aby w przyszłości ograniczyć ilość zachowań agresywnych, a co za tym idzie czynów karalnych i skali demoralizacji.

Zjawisko agresji, przemocy poprzez zmianę sytemu nauczania przeniosło się do sieci  tworząc często grupy zamknięte lub eskalację przemocy podczas zajęć online, gdzie dla niektórych osób tworzy to okazję „do zaistnienia” poprzez publiczne znieważenie, a nawet kierowanie gróźb karalnych wobec prowadzących je pedagogów. Dzięki podjętym działaniom oraz współpracy z placówkami oświatowymi policjanci będą docierali do szerokiego grona młodych mieszkańców miasta oraz powiatu koszalińskiego.

Głównym celem programu jest podnoszenie świadomości młodych ludzi w zakresie akceptacji odmienności. Realizacja jego założeń opiera się na przedstawieniu przykładów negatywnych skutków współczesnego oblicza przemocy w Internecie – CYBERBULLYINGU, różnego typu uprzedzeń szerzących się w Internecie, podnoszeniu wiedzy o odpowiedzialności karnej, co kształtuje w młodym człowieku umiejętności potrzebne do odpowiedniej reakcji. Edukacja młodzieży w tym zakresie jest konieczna, uzasadniona potrzebami wciąż zmieniającego się i zróżnicowanego pod wieloma względami społeczeństwa oraz czynników od nas niezależnych np. pandemia. Ofiary cyberbullingu tak samo jak ofiary innego rodzaju przemocy wymagają wielowymiarowej pomocy ze strony specjalistów oraz służb pomocowych.

Policjanci w ramach projektu opracowali filmy i prezentacje multimedialne obrazujące cele kampanii. Oprócz tego przygotowali panel edukacyjny skierowany głównie do uczniów klas szóstych szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu koszalińskiego.