Cykliczne zajęcia z wykładowcami z Koszalina przybliżają uczniom zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego, w które są wyposażone służby mundurowe oraz dają możliwość doskonalenia umiejętności z samoobrony.

Głównym celem spotkań z młodzieżą w Gościnie jest promowanie aktywności i sprawności fizycznej, kształtowanie dyscypliny oraz doskonalenie podstawowych umiejętności stosowania środków przymusu bezpośredniego.