Głównym celem szkolenia, które rozpoczęło się 15 listopada 2021 r. było nabycie przez nowo przyjętych funkcjonariuszy podstawowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających służbę w Straży Granicznej. W czasie szkolenia funkcjonariusze poznali podstawy teoretyczne i praktyczne funkcjonowania naszej formacji.

Dwudniowy egzamin do którego przystąpiło 95 słuchaczy reprezentujących Morski, Nadodrzański, Nadwiślański oraz Warmińsko-Mazurski Oddział SG był sprawdzianem zdobytej wiedzy i umiejętności, obejmując swym zakresem część teoretyczną oraz praktyczną, odzwierciedlającą poszczególne działy szkolenia zawodowego.

Najwyższe wyniki w nauce, a tym samym pierwszą lokatę na poziomie 4,88 uzyskała szer. SG Marta KOLASA z Nadwiślańskiego Oddziału SG.   

Dnia 24 stycznia 2022 r. podczas apelu zastępca Komendant Ośrodka właściwy w sprawach dydaktycznych- płk SG Arkadiusz Urlich podziękował wszystkim słuchaczom za ich zaangażowanie, naukę i trud włożony w cały proces szkolenia oraz bardzo dobre przygotowanie do egzaminów końcowych, życząc satysfakcji i sukcesów w dalszym szkoleniu.

Słuchacze nie opuszczają murów koszalińskiego Ośrodka ponieważ od 22 stycznia do 23 marca br. będą kontynuować naukę na szkoleniu w zakresie szkoły podoficerskiej.