W szkoleniu weźmie udział 41 funkcjonariuszy służby przygotowawczej reprezentujących Morski Oddział Straży Granicznej, Nadodrzański Oddział Straży Granicznej i Nadwiślański Oddział Straży Granicznej. Ponadto w dniu dzisiejszym 2 słuchaczy reprezentujących Komendę Główną Straży Granicznej rozpoczęło szkolenie podstawowe funkcjonariuszy Straży Granicznej prowadzone według odrębnego programu szkolenia.

Głównym celem szkolenia jest nabycie przez nowo przyjętych do Straży Granicznej funkcjonariuszy podstawowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających pełnienie służby w Straży Granicznej. W czasie szkolenia funkcjonariusze zostaną zapoznani z podstawami teoretycznymi
i aspektami praktycznymi funkcjonowania Straży Granicznej, a następnie będą kontynuować naukę na szkoleniu w zakresie szkoły podoficerskiej.

Nowo przyjętych słuchaczy powitał Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej płk SG dr Piotr BOĆKO życząc słuchaczom wytrwałości i sukcesów w nauce oraz jednocześnie apelując o efektywne wykorzystywanie czasu szkolenia w murach naszej szkoły by w pełni móc sprostać aktualnym zagrożeniom związanych z pełnieniem służby w bezpośredniej ochronie granicy państwowej.

Ponadto Pan Komendant zwrócił uwagę na bezwzględne przestrzeganie obowiązujących wytycznych związanych z obecnym stanem zagrożenia koronawirusem SARS-COV-2.