Co to takiego cyberprzemoc, jak uchronić się przed oszustami internetowymi i dlaczego nie wolno ufać nieznajomym w sieci. Szukając odpowiedzi na te i inne pytania związane z zagrożeniami w Internecie dyskutowali policjanci z uczniami z Katolickiej Szkoły Podstawowej Im. Św. Jana Pawła II W Koszalinie

Cyberprzemoc była głównym tematem spotkania policjantów z uczniami w gminie Bobolice. Mundurowi omówili ten problem, jako przykład współczesnego internetowego zagrożenia dla młodych ludzi. Podczas niezwykłej lekcji policjanci wskazali przejawy cyberprzemocy oraz różnice między „tradycyjną” przemocą, a tą z użyciem Internetu i telefonów komórkowych.

Celem spotkania było zwiększenie świadomości uczniów w kwestii zagrożeń internetowych. Funkcjonariusze chcieli także pokazać, że obok całej gamy pozytywnych zastosowań Internetu wiążą się z nim pewne niebezpieczeństwa. Podczas zajęć policjanci wyjaśnili uczniom, jakie zachowania w Internecie są niebezpieczne. Szczególną uwagę zwrócili na kontakty i spotkania z osobami nieznajomymi, poznanymi w sieci oraz na niebezpieczeństwa z tym związane. Omówili temat publikacji i niewłaściwego wykorzystywania filmów, zdjęć oraz zjawisko groomingu (uwodzenia przez Internet). 

Na koniec spotkania funkcjonariusze poruszyli kwestię popełniania czynów karalnych i uzmysłowili uczniom, że za pomocą portali internetowych czy społecznościowych mogą dopuszczać się takich czynów np. umieszczając wizerunek innej osoby bez jej zgody, czy pisząc na jej temat nieprawdziwe informację. Przestrzegali, że nikt w sieci nie jest anonimowy.