Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

Z nabytych doświadczeń Wydziału Gospodarki Mundurowej – Centralnego Magazynu Mundurowego Straży Granicznej wynika, że najlepszym rozwiązaniem jest przyjazd ww. funkcjonariuszy do COSSG w celu dopasowania należnych przedmiotów umundurowania.

W tych dniach w Centralnym Magazynie Mundurowym SG funkcjonariusze zostali wyposażeni w przedmioty umundurowania zasadniczego, stanowiące pierwszą należność.

Ze względu na sytuację graniczną w kraju, 3 Oddziały zdecydowały się na mundurowanie w formie wysyłkowej. W związku z powyższym aby usprawnić pracę  i wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów zespół CMMSG został podzielony na 2 podzespoły: obsługa klienta wysyłkowego oraz obsługa klienta indywidualnego.

Umundurowano 276 osób w tym 130 w formie wysyłkowej.

 • zd1
  zd1
 • zd2
  zd2
 • zd3
  zd3
 • m5
  m5
 • m7
  m7
 • m9
  m9