Policjanci z koszalińskiej komendy wraz z przedstawicielkami PKO Banku Polskiego oraz CUS Koszalin przeprowadzili kolejne działania profilaktyczne ukierunkowane na bezpieczeństwo seniorów w ramach programu „Aktywny i świadomy senior w świecie finansów”.

Jednym z ustawowych zadań Policji jest między innymi podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania popełnianiu przestępstw. Specjalnie       w tym celu policjanci z koszalińskich jednostek stale organizują, czy przyjmują zaproszenia, na spotkania z osobami z grupy seniorów. Ich celem jest uświadamianie problemu oraz przekazywanie ostrzegawczych informacji, jak nie stać się ofiarą przestępstw, a szczególnie oszustw.

Koszalińscy policjanci w ramach programu „Aktywny i świadomy senior w świecie finansów” finansowanego z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego odwiedzili seniorów z Środowiskowego Domu Samopomocy w Koszalinie. Policjantom towarzyszyły przedstawicielki PKO Bank Polski, które przybliżyły seniorom jak poruszać się w obszarze finansowym tj. w codziennym obcowaniu z finansami, bankomatami i operacjami finansowymi realizowanymi drogą elektroniczną oraz omówiły  zakres przestępstw dokonywanych w bankowości elektronicznej i przestępstw, na które narażeni są seniorzy.

Pracownicy koszalińskiego CUS apelowali do zgromadzonych osób, aby w miarę możliwości konsultowali wszystkie niepokojące kontakty telefoniczne z rodziną lub znajomymi, by uchronić się przed tego typu przestępstwami.

Większa świadomość seniorów pozwoli unikać sytuacji, w których mogą stać się ofiarą przestępstwa.