Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem przewodnika informującego o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Powiat Koszaliński corocznie aktualizuje treść opracowania. Wydania z lat ubiegłych znajdują się w biblioteczne powiatu. Zachęcamy do lektury.

okładka przewodnika informującego o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wydanie na rok 2021.