Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

Jak zawsze najmłodsi mogą liczyć na pomoc koszalińskich policjantów, którzy edukują i przypominają jak bezpiecznie poruszać się po drodze. To ważne, aby otoczyć dzieci opieką i gwarancją bezpiecznego dotarcia i powrotu ze szkoły.

Policjanci z naszej jednostki spotykają się z uczniami najmłodszych klas w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. W ten sposób promują zasady właściwego poruszania się po drogach i ulicach. Każde dziecko, które chodziło do przedszkola, doskonale pamięta, jak należy się zachowywać, ale spotkania z policjantami utrwalają tę wiedzę.

Podczas lekcji bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Polanowie policjanci przypominali najmłodszym o elementach odblaskowych. Tłumaczyli, jak ważne jest bycie widocznym.

W trakcie swojej wizyty policjanci wykorzystali małe miasteczko ruchu drogowego, które w sposób praktyczny służy najmłodszym do nauki zasad bezpieczeństwa.

Prowadzone przez policjantów z koszalińskich jednostek prelekcje w szkołach dają wymierny wynik w postaci tego, że bardzo rzadko odnotowujemy zdarzenia, których powodem jest nieprawidłowe zachowanie dziecka na drodze. Uczniowie znają znaki  oraz zasady przechodzenia przez przejście dla pieszych. Z chęcią też noszą wręczane im na takich zajęciach odblaski.