Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Koszalin

Już od 12 lat mundurowi współpracują ze szkołą Computer College w Koszalinie. Swoją wiedzą i zawodowym doświadczeniem dzielą się z młodzieżą uczącą się w klasach o profilu policyjnym. Tym razem w ramach praktyk uczniowie aktywnie włączyli się do działań „Odblask ratuje życie”.

Policjanci są opiekunami kilku profilowanych klas. Większość młodych osób, które zdecydowały się na naukę według przyjętego przez nie programu interesuje się pracą w Policji. Część z nich wiąże z formacją swoją zawodową przyszłość. Dlatego mundurowi z naszych jednostek przygotowują dla uczniów zajęcia teoretyczne i praktyczne „w terenie”. Przybliżają im w ten sposób swoją codzienną pracę. Tym razem młodzież włączyła się w działania koszalińskich policjantów „Odblask ratuje życie”, w trakcie których rozdawane były elementy odblaskowe.

Policjanci i uczniowie przypominali mieszkańcom o tym, że każdy uczestnik ruchu drogowego musi być odpowiedzialny na drodze. Stosowanie się do przepisów m.in. do zasady ograniczonego zaufania, jak również kierowanie się rozsądkiem może uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie.

Funkcjonariusze w trakcie zajęć omówili poszczególne etapy procesu rekrutacji do Policji, w ramach przedsięwzięcia „Zaplanuj swoją przyszłość – wstąp w Nasze szeregi”.